İptal, İade Ve Cayma Hakkı Hakkında Bilgilendirme

 1. GENEL BİLGİLENDİRME

 

 • ATLANTİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (“ATLANTİK DANIŞMANLIK”) ürün veya hizmet satın almanız halinde, ATLANTİK DANIŞMANLIK tarafından alıcı taraf olan sizlere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış/hizmet
  sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
 • Kurulan satış/hizmet sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • ATLANTİK DANIŞMANLIK, Alıcı sıfatındaki siz değerli müşterilerin, önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

 1. İPTAL VE İADE

 

 • Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmetin satın alınmasıyla ifa süreci başlamış olacaktır. Bu kapsamda hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın Alıcı için işlemlere başlaması halinde hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. ATLANTİK DANIŞMANLIK başarı garantisi vermediğini, sonucun başarılı olup olmama ihtimalinin kişinin kendi özelliklerine göre yurt dışındaki otoritelerce verileceği için bundan sorumlu olmadığını, sadece Alıcı’nın başvuru işlemlerini yaptığını ve sadece başvurunun ATLANTİK DANIŞMANLIK’dan kaynaklanan sebeplerle usulünce yapılmaması durumunda sorumlu olabileceğini taahhüt etmiştir.

 

 • Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, ATLANTİK DANIŞMANLIK bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 • Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.
 • ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 • Alıcı, satın aldığı hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak satış sözleşmesine konu olan ürün veya hizmetlerin cayma hakkının istisnasını oluşturan ürün veya hizmetlerden olmaması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanabilecektir.

 

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 • ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın sağlamış olduğu online başvuru danışmanlığı hizmetlerinin cayma hakkının istisnasını oluşturan hizmetler olduğu göz önüne alındığında, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, ATLANTİK DANIŞMANLIK’a karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır.

 

 • Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ATLANTİK DANIŞMANLIK’a iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün burada düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 • kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen hizmet faturası, (iade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

 • İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • ATLANTİK DANIŞMANLIK, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ATLANTİK DANIŞMANLIK tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı ATLANTİK DANIŞMANLIK’ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 • Alıcı, banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ödemesini

  _ hesabımıza Türk Lirası (TL) olarak yapabilir.

   

  • Alıcı, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartımıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda Alıcı’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

   

  Şirket Bilgileri

  Unvan:  ATLANTİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

  Adres: Sultan Selim Mah. Lalegül Sk. No:10 Nef09 B Blok Kat 12 – Bölüm: 228-229-230 Kağıthane, İstanbul
  Tel:      02129123340
  Email: info@atlantikdanismanlik.com